< villa3d.com
villa3d.com mainpage
Strona główna             O autorze             Kontakt
English versionwersja polska

O autorze strony


dr inż. arch. Aleksander Filip Furmanek   
-  a u t o r   s t r o n y  -

na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej


 Wykształcenie


2009-2014:  stacjonarne studia doktoranckie i doktorat - stopień naukowy doktora
  dziedzina: nauki techniczne
  dyscyplina: architektura i urbanistyka
  - Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
  rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność etyczna architekta w dziedzinie
  materialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce (wersja elektroniczna
  jest dostępna na stronie internetowej repo.bg.pw.edu.pl)
   
2010-2011:  wykształcenie uzupełniające - Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa
  i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego
  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych
   
1995-2000:  wykształcenie wyższe techniczne - magister inżynier architekt
  kierunek: architektura i urbanistyka
  - Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
   
1993-1998:  wykształcenie wyższe zawodowe zaoczne - inżynier
  specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie
  - Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
    Środowiska
   

 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe


2004:  uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
- Kujawsko-Pomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów        projektowanie architektoniczno-budowlane


   
od 2005:  wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe opracowane
  przez własną pracownię Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander;
  przeważające rodzaje obiektów to budynki mieszkalne wielorodzinne i
  użyteczności publicznej (też w obszarze pod ochroną konserwatorską)
2002-2004:  współpraca z kilkoma pracowniami architektonicznymi z Torunia
  (obiekty zabytkowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne)
   


        koncepcje architektoniczne


   
od 2001:  opracowanie kilkudziesięciu autorskich koncepcji architektonicznych
  dla inwestycji budowlanych o różnej skali i przeznaczeniu -
  od małych domków jednorodzinnych przez obiekty użyteczności
  publicznej (edukacyjno-oświatowe, handel i inne), aż po
  wielofunkcyjne kompleksy zabudowy
   


        inwentaryzacje budowlane


  ulica Strumykowa w Toruniu - kład pierzei południowo-zachodniej
   
2010:   inwentaryzacja budowlana budynku internatu Liceum
  Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki w Ciechocinku
2007:   inwentaryzacja budowlana budynku kamienicy z oficyną,
  dawniej dom zakonny ss. Elżbietanek, ul. Tumska 18 w Chełmży
2005:   inwentaryzacja budowlana przedszkola wojskowego z budynkami
  gospodarczymi zlokalizowanego przy ul. Wola Zamkowa 19 w Toruniu
2004:   rysunki inwentaryzacyjne budynku teatru "Baj Pomorski" położonego
  przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu
2002:   inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego położonego przy
  ul. Wały Gen. Sikorskiego 22 w Toruniu
2001:   inwentaryzacja budowlana kamienicy położonej przy ul. Mostowej 8
  w Toruniu
 

        doświadczenie na budowie


   
od 2005:  pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji
  zaprojektowanych przez Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander
  (na zdjęciu - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  przy ul. Zbożowej w Toruniu)
2001-2002:  praca na stanowisku inżyniera budowy w firmie "MARBUD" Sp. z o.o.
  przy realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oraz
  użyteczności publicznej (szkoła oraz pawilon handlowo-usługowy)
  prowadzonych przez przedsiębiorstwo w Toruniu i okolicach
   


        a poza tym...


2005-2009:   sprawdzanie projektów pod względem zgodności z przepisami
 
2005-2006:   opracowanie kilku programów funkcjonalno-użytkowych
 
2004:   (zdjęcie) udział w konkursie na opracowanie koncepcji arch. stoiska kwiaciarni na Starym Rynku w Toruniu
  Praca dydaktyczna

 
od 2014: 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  - nauczyciel akademicki
 
2013-2015:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  - nauczyciel akademicki


 Warsztaty


 • Prowadzenie wraz z mec. Wojciechem Giżyckim Warsztatów Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 r.


 Publikacje naukowe
 Członkostwo w organizacjach architektonicznych


od 2004: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
  - Okręgowy Oddział  Izby Architektów RP
 
 • Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – w latach 2006÷2010
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej                                          – w latach 2010÷2014
 • Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – od marca 2014 r. do grudnia 2016
 • Delegat na zjazd KPOIA RP – od marca 2014 r.
 • Przewodniczący zespołu do spraw prawa autorskiego – w latach 2014÷2018 r.
 • Członek zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu architekta (działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) – w latach 2015÷2018
 • Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – od grudnia 2016 r.
 
od 2000: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) - Oddział Toruński
 
 • Członek Zarządu Oddziału – w latach 2003÷2009
 • Członek Sądu Koleżeńskiego – w latach 2009÷2012
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – w latach 2015÷2019


 Nagrody


 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I Stopnia - 27 marca 2010 r.
 • Wyróżnienie dla obiektu Centrum Dialogu zlokalizowanego przy pl. Bł. Ks. Phm. S. Frelichowskiego 1 w Toruniu w konkursie "Obiekt Roku - edycja 2011-2012" (w kategorii: "obiekty użyteczności publicznej") organizowanym przez Urząd Miasta Torunia - 30 września 2013 r.
 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej II Stopnia - 2 czerwca 2017 r. Zainteresowania i hobby

 • dziedzictwo architektoniczne
 • filozofia, deontologia
 • grafika komputerowa
 • tworzenie stron internetowych
 • jazda na rowerze
 • snowboarding
 • żeglarstwo
                           Aktualizacja: 29.06.2019   Wszelkie prawa zastrzeżone © Aleksander F. Furmanek    Design AF